By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. 

Miljön

Logistiksektorn står för en orimligt stor del av de växthusgaser som jorden måste hantera. Vi – alla de människor som arbetar här – tycker att det är beklagligt och, framför allt, onödigt.

Det finns ett antal åtgärder som vi kan vidta för att minimera miljöpåverkan av en transport. Det är lovande att lära sig om alla de nya tekniker och hanteringsmetoder som kommer ut på marknaden. Utan förseningar, försöker vi anpassa oss till de bästa möjliga alternativen med minst miljöpåverkan som marknaden har att erbjuda.

Vårt löfte till dig som kund är att vi alltid kommer att utforska alla möjligheter, oavsett om du ber om det eller inte, för att hitta ett mer hållbart sätt att hantera din försändelse. Detta är inte alltid kostnadseffektivt för oss, men vi är fast övertygade om att detta är det enda sättet att långsiktigt arbeta i den här branschen.

Som kund kommer du att märka att vi gör vad vi kan för att hitta den smartaste lösningen för dina behov.

Du kan läsa mer om vår miljöpolicy här:

YSDS Sweden – Environmental policy

Call for immediate service