By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. 

Kvalitet

Vi på YSDS anser att kvalitet börjar och slutar med den enskilde individen. Vi som organisation måste stödja, hjälpa och göra det möjligt för alla anställda att leverera kvalitet. Alla situationer som kan uppkomma oavsett avgörande eller världsliga så är det till slut individer som antingen fattar rätt, eller fel beslut.

YSDS övergripande mål är att överträffa kundernas förväntningar vid alla tidpunkter.
Våra handlingar, vårt engagemang samt våra tjänster, produkter och service som tillhandahålls syftar till att uppfattas som ett uttryck för kvalitet genom att vi:

  • Är mottagliga och flexibla genom att noga planera granskningen av dokumentationen / ordern / avtalet till de tjänster som tillhandahålls
  • Alltid agerar i enlighet med tillämpliga lagar och branschregler
  • Alltid strävar efter att överträffa våra kunders och intressenters behov och förväntningar, så att de vid alla tidpunkter upplever fullt förtroende för oss som leverantör och partner
  • Tillhandahåller utmärkt service till våra kunder
  • Säkerställer att all personal får utbildning anpassad för deras arbetsuppgifter samt känner till vår kvalitetspolicy och vårt kvalitetssäkringssystem, och aktivt bidra till att uppfylla våra mål
  • Ständigt förbättrar vår verksamhet och våra förfaranden
Call for immediate service